Logo
Logo
Deel dit op: b a c

Nieuws

Van 8 t/m 16 september zijn de clubkampioenschappen. Er zijn weinig of geen banen beschikbaar in de week van de clubkampioenschappen.
Wie in die week een ZAC wedstrijd moet spelen op 12 of 14 september, kan dit beter verzetten in de weken ervoor of in de week erna. Op 29 september moeten alle ZAC wedstrijden gepeeld zijn.
Op vrijdagavond 5 oktober zijn de finales van de ZAC en daarna een gezellige afsluiting en prijsuitreiking van de ZAC. (zet dit alvast in je agenda)
De 1e 2e en 3e van DD 1 spelen tegen de De 1e 2e en 3e van DD 2
De 1e 2e en 3e van MD 1 spelen tegen De 1e 2e en 3e van MD 2
Bij de HD poule wordt geen finale gepeeld. Er is maar 1 poule. Als alle wedstrijden gepeeld zijn is nummer 1, 2 en 3 bekend.

Alle spelers van de ZAC zijn welkom op 5 oktober.
Hartelijke groet
Hannie Mansens.

NB Aanmelden voor de WAC kan tot 15 september.

Wat is de  zomer- en winteravondcompetitie (ZAC en WAC)
De ZAC en de WAC zijn twee interne dubbelcompetities voor senioren van TC Bargeres. De ZAC wordt gedurende het zomerseizoen gespeeld, van april t/m september. De WAC wordt gedurende het winterseizoen gespeeld, van november t/m maart. Alle senioren kunnen meedoen. Je geeft je als team van 2 of 3 personen op en dan speel je 7 tot 10 wedstrijden. Er wordt gespeeld in de categoriën herendubbel, damesdubbel en mixdubbel. Bij de indeling houden we waar mogelijk rekening met de speelsterkte en wensen van de deelnemers.
Het reglement van de ZAC en WAC staat onderaan deze pagina

Enquete
Deze zomer hebben we de ZAC wat anders gedaan dan voorgaande jaren. We hebben de leden in een enquête gevraagd hoe dat bevallen is. Naar aanleiding van de enquête hebben we tot een paar aanpassingen besloten.

  1. De WAC en ZAC worden gepland op woensdag- en vrijdagavond met bij grote inschrijving een uitloop naar maandagavond.

  2. Op zondagavond zal de mogelijheid geboden worden om wedstrijden in te halen.

  3. We gaan weer 1 uur spelen.
  4. We blijven doortellen.

In de enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over niet gespeelde partijen. Dit geeft irritatie. We gaan bekijken hoe we WAC-/ZACers kunnen stimuleren om vooral de wedstrijden te spelen op de momenten dat de baan voor WAC of ZAC zijn gereserveerd.

Als dat niet gebeurt, staan er nogal eens banen leeg terwijl ze wel voor de WAC of ZAC gereserveerd zijn. Staat er een baan leeg, dan mag je daar als recreant gewoon gebruik van maken. Dit mag voor 55 minuten, aangezien hierna er mogelijk een volgende ZAC/WAC partij gepland staat.

Waar staat wat?
- Overzicht van alle wedstrijden en standen per poule (hier staat ook de poule indeling, zie punt 3 van het reglement voor de wijze van indelen)
- Ovezicht van alle wedstrijden per dag (let op, pagina laden duurt lang)
- Overzicht van de wedstrijden van de komende 14 dagen

Heb je nog vragen, mail die dan naar: zwac@tcbargeres.nl.

Reglement zomer- en winteravondcompetitie (ZAC en WAC)
1. Bardienst
Deelnemers zullen worden opgesteld voor het draaien van bardiensten tijdens de WAC/ZAC.

2. Schema
Elke poule speelt een halve competitie. Dat wil zeggen dat elk koppel 1x tegen elk andere koppel uit dezelfde poule speelt. Kleine poules (6 of minder koppels) spelen een hele competitie.

3. Poule indeling
De teams worden op volgorde gezet van voorkeur voor 'sterkste poule' naar 'minst sterke poule'. De teams die als voorkeur 'sterkste poule' hebben opgegeven komen in principe in een hogere poule dan de teams die als voorkeur respectievelijk 'sterkere', 'minder sterke' en 'minst sterke'. Omdat dit niet altijd leidt tot een poules van een juiste grootte, moeten poules samengevoegd worden. De teams die in actuele rating het hoger staan worden dan bij de relatief sterkere poule ingedeeld en de teams die qua actuele rating lager staan worden in een relatief minder sterke poule ingedeeld.

4. Punten
U speelt om de meeste gewonnen games. Wie binnen de speeltijd de meeste games heeft gewonnen, wint de partij en krijgt 3 punten. De verliezende partij krijgt 1 punt. Bij een gelijke eindstand of bij slechts 1 game verschil, krijgen beide partijen 2 punten. We spelen dus geen sets. De winnaar geeft de stand door via de website (als dat niet lukt, kan het ook per mail naar zwac@tcbargeres.nl; vermeld hierbij dan het wedstrijdnummer, de uitslag en de deelnemers).
Er mogen geen punten ingevuld worden van wedstrijden die niet gespeeld zijn, als deelnemers niet op komen dagen kun je dit doorgeven aan de toernooileider. In geval van uitvallen van een wedstrijd moet je dit ook doorgeven op bovengenoemd adres. We proberen zoveel mogelijk gegevens op de website te plaatsen, dus houd die in de gaten.

5. Tijd
De wedstrijden worden gespeeld op woensdag en vrijdag en eventueel op maandag. Elke wedstrijd duurt 1 uur. U moet zelf de tijd in de gaten houden. De grote klok op het park is daarbij bepalend.

6. Inhalen of invallen
Als de banen gereserveerd zijn voor de WAC of ZAC, dan is het  voor niet-deelnemende verenigingsleden niet mogelijk om te spelen op die banen. Als deze banen dan leeg blijven liggen door afzeggingen en er teveel wedstrijden niet gespeeld worden, is dat erg vervelend voor die leden. Om leegstaande banen te voorkomen, moet er altijd op de aangegeven datum en tijd gespeeld worden. Als één van de spelers toch verhinderd is, moet er een invaller van vergelijkbare speelsterkte gezocht worden bv. een speler uit je eigen poule.
Als een wedstrijd niet gespeeld kan worden op het vastgestelde moment, geef de baan dan vrij door een nieuwe datum te selecteren. Als je nog geen datum hebt afgesproken kies dan voor 1 april (ZAC) of 1 november (WAC). Wedstrijden die niet tijdig gespeeld worden, komen te vervallen.

Het is niet de bedoeling om andere dan door de RC aangegeven banen te claimen. Achteraf inhalen kan alleen als: 1: de tegenstanders niet zijn komen opdagen. 2: de weersomstandigheden spelen op het vastgestelde tijdstip onmogelijk maken.

7. Niet gespeelde wedstrijden
Als een wedstrijd niet gespeeld wordt voor het einde van het toernooi, dan krijgen beide koppels nul punten voor die wedstrijd. Ongeacht de reden dat de wedstrijd niet gespeeld is.

8. Finales
Die finales worden gespeeld tussen de nummers 1 en 2 van elke poule. Als je op de finaledatum niet kunt, regel dan zelf (tijdig!) een vervanger van vergelijkbare speelsterkte.

9. Deelname in meerdere categorieën
Het is niet toegestaan in meerdere categorieën deel te nemen.

10. Algemeen
Daar waar dit reglement niet volledig is, onduidelijk is of vragen oproept, beslist de toernooileider.
Geplaatst door: Jeroen Brens